Dr. Elle Lepik

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise reeglid

Silmaarst Elle Lepik OÜ peab ravijärjekorda digiregistratuuris.

Ravijärjekorda registreerib patsiendi arst, assistent või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja.

 • tegevuskohas Pärnu,Pikk 11
 • telefoni või interneti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris.

Patsiendid registreeritakse ravijärjekorda Pärnus, Pikk 11, telefonil 44 67003 või internetis www.silmaarst.com kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 09.00-20.00 ja nädalavahetustel 10.00-20.00. Silmaarst Elle Lepik OÜ registreerib esimesel pöördumisel patsiendi ravijärjekorda olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Patsiendi ravijärjekorda registreerimisel kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

 1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 2. planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
 3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
 4. patsiendi kontaktandmed;
 5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tegevuskohas, antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja Silmaarst Elle Lepik OÜ kontaktandmeid.

Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teavitatakse patsienti muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.Nimi: Elle Lepik
Amet: Silmaarst