Dr. Elle Lepik

Vastaanoton käytössä on nykyaikainen laitteisto...

Oculus Centerfield Tietokone-näkökentän mittari
Näkökentän testaaminen ja analyysi.
CT-80A Topcon Tietokone-silmänpainemittari
Silmänsisäisen paineen mittaaminen.
KR-8800 Auto-taitekerroinmittari
Silmän optisen järjestelmän vahvuuden eli taitekertoimen mittaaminen.
Silmämikroskooppi eli rakolamppu
Silmän etuosan ja silmänpohjasairauksien diagnostiikka.